Indexing

Jurnal Khidmatan telah terindeks di beberapa portal berikut:

1. Google Scholar

2. Garuda

3. Moraref